Kontakt

Stolárstvo Damian Hitka
 
tel: 0905 / 366 326
adresa: Martin nad Žitavou 184
e-mail: damianhitka@centrum.sk
 
 
prevádzka: areál bývalého družstva v Martine nad Žitavou
 

Martin nad Žitavou - areál bývalého družstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Stolárstvo Damian Hitka 2019